Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Status på affaldsreformen

Sammenfatning af de nye regler på affaldsområdet

Der er i januar 2010 kommet to nye bekendtgørelser på affaldsområdet:   
 
Affaldsbekendtgørelsen, som indeholder generelle regler, der gælder for alle brancher og sektorer. Dansk Byggeri har orienteret om denne i cirkulært nr. 503 og 509. Link til affaldsbekendtgørelsen: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=129843  
 
Bekendtgørelse om sortering og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald, der - som navnet siger - specifikt vedrører bygge- og anlægsaffald. Dansk Byggeri har orienteret om denne i cirkulært nr. 518. Link til bekendtgørelsen om bygge- og anlægsaffald: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=129204 
 
Hvor affaldsbekendtgørelsen er et forholdsvist omfattende dokument, er bekendtgørelsen om bygge- og anlægsaffald en tekst på få sider, som alle affaldsproducerende virksomheder inden for bygge- og anlægssektoren bør være bekendt med. 
 
Dette notat er selvsagt ikke en udtømmende beskrivelse af de nye regler, men en udpegning af centrale punkter, som man kan få uddybet ved at gå ind i selve bekendtgørelsesteksterne.  


Indhold

1. Baggrund om affaldstyper og affaldsordninger
2. Liberalisering af det kildesorterede genanvendelige erhvervsaffald
3. Kommunernes klassificeringskompetence
4. De kommunale affaldsanlæg
5. Kildesortering af affald
6. Pligt til genanvendelse
7. Begrebet ”uforurenet”
8. Håndtering af farligt affald
9. Forenkling af erhvervsaffaldsregulativerne
10. Adgang til genbrugspladserne
11. Fastlæggelse af erhvervsaffaldsgebyr
12. Fritagelse fra gebyr
13. Centralt affaldsregister
14. Centralt affaldsdatasystem
15. Spørg den lokale affaldsmyndighed

Download

Her kan du hente hele teksten i pdf-format
 
Status på affalsreformen januar 2010