Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Små virksomheder skal fortsat have adgang til genbrugspladsen

I forsyningsstrategien, Forsyning for fremtiden, foreslår regeringen blandt andet, at virksomheder fremadrettet skal indgå aftale med private affaldsvirksomheder om håndtering af alt affald. Dansk Byggeri vil arbejde for, at små virksomheder fortsat får adgang til de kommunale affaldspladser

Dansk Byggeris Miljøudvalg er ikke tilfredse med, at de kommunale affaldspladser fremover kun skal være forbeholdt private husholdninger, som betyder, at alle virksomheder er henvist til private modtageanlæg. Det kommunale tilbud om en genbrugsplads til virksomhederne har hidtil været politisk imødekommet, så længe erhvervslivet kun leverede affald af husstandslignende karakter.

- Dansk Byggeris Miljøudvalg vil gå til forhandlingerne i foråret med et ønske om at få gjort op med udfordringerne i den eksisterende lovgivning. Meget er i udspillet blevet bedre, men vi vil stå fast på, at særligt de små virksomheder fortsat skal have adgang til genbrugspladserne. Til gengæld peger vi også på behovet for en skærpet kontrol, og så skal adgangen kun omfatte de mindre mængder, siger Simon Stig-Gylling, som er miljø- og bæredygtighedskonsulent i Dansk Byggeri.

Blandt Dansk Byggeris mindre håndværksmestre er der stor tilfredshed med muligheden for nemt at kunne komme af med affaldet, som de samler op typisk hos private borgere. Men det skal ske retfærdigt og på lige vilkår. Det er fx ikke rimeligt, at nogle erhvervsdrivende kan benytte genbrugspladser helt uden at betale, mens andre betaler kommunale affaldsgebyrer. Det er konkurrenceforvridende, og det kan ikke være rigtigt, siger Simon Stig-Gylling.

Det vil også imødekomme en irritation hos de private affaldsoperatører, som ikke kan være tjent med, at virksomheder har mulighed for gratis bortskaffelse af affald.

- Vi har haft et godt samarbejde med de private affaldsoperatører, som på linje med de små virksomheder har sat et markant fingeraftryk på den politiske linje, vi er landet på, siger Simon Stig-Gylling, som nedenfor ridser Dansk Byggeris position op for de videre forhandleringerne med Energistyrelsen om erhvervslivets brug af genbrugspladserne.

Dansk Byggeri indstiller:

  • Virksomheder med køretøjer under 3,5 tons med husstandslignende affald skal forsat kunne anvende de kommunale genbrugspladser.
  • Betaling for aflevering af affald bør ske pr. besøg, som sikrer øget kontrol med affaldssorteringen og tillige understøtter "forureneren betaler" princippet.
  • Adgang og betaling bør ske via nummerpladegenkendelse.
  • Der bør i hver kommune være et rimeligt antal genbrugspladser i forhold til den geografiske udstrækning med nummerpladegenkendelse.
  • Der skal mere kontrol med udenlandske virksomheders affaldshåndtering, hvorfor registrering af køretøjer bør ske i RUT-registret.
  • Der skal kunne afleveres affald frit på tværs af kommunegrænser.
  • Der skal på genbrugspladsen etableres mulighed for levering af alle affaldsfraktioner i henholdsvis forurenet og uforurenet.


Med henblik på at konstatere effekten af ovennævnte forslag foreslår Dansk Byggeri, at de evalueres i 2022.

Kontaktinformation

Miljø- og bæredygtighedskonsulent Simon Stig-Gylling, Dansk Byggeri, telefon 31 60 99 08

Pressechef Mogens Hjelm, Dansk Byggeri, telefon 40 29 92 32